• სუპერსტორმი "სენდი"
  • სუპერსტორმი "სენდი"
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ იორკი
  • სუპერსტორმი "სენდი"
  • სუპერსტორმი "სენდი," სურსათის მაღაზიებში პროდუქტი აღარ დარჩა
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ იორკი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
  • სუპერსტორმი "სენდი"

  "სენდი" ნიუ ჯერსის სანაპიროს უტევს

  Published October 30, 2012