• სუპერსტორმი "სენდი"
 • სუპერსტორმი "სენდი"
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ იორკი
 • სუპერსტორმი "სენდი"
 • სუპერსტორმი "სენდი," სურსათის მაღაზიებში პროდუქტი აღარ დარჩა
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ იორკი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი," ნიუ ჯერსი
 • სუპერსტორმი "სენდი"

"სენდი" ნიუ ჯერსის სანაპიროს უტევს

Published October 30, 2012