• Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Lãnh đạo Đảng Cộng sản đứng hành lễ khi quốc ca được cử lên tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tại Sảnh đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Đại biểu trò chuyện bên ngoài phòng Quảng Tây tại Sảnh đường Nhân dân, nơi diễn ra Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tại ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Băng-rôn tuyên truyền chính thức tại một nhà sách ở Thượng Hải chào mừng Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tổ chức tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Một người đàn ông vừa ăn tối vừa xem tin tức tường thuật bài phát biểu của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào tại phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Binh sĩ Trung Quốc đi tuần ngang qua Sảnh đường Nhân dân nơi diễn ra phiên khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 18 tổ chức ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Một đại biểu trong trang phục dân tộc truyền thống an tọa trước khi cử hành một cuộc họp bên lề Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 18 tại Đại lễ đường Nhân dân ở Bắc Kinh, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.
  • Bảng tuyên truyền về Đại hội Đảng dựng trên một cây cầu ở Thượng Hải, Trung Quốc, ngày 8 tháng 11, 2012.

  Đại hội Đảng lần thứ 18 của Trung Quốc

  Published November 14, 2012