• M23 rebels in the streets of Goma in the Democratic Republic of Congo, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)
  • M23 rebels enter Goma, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)
  • M23 rebels in the town of Rutshuru, eastern Democratic Republic of Congo, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)
  • M23 rebels celebrating their takeover of Goma, DRC, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)
  • M23 spokesperson Lt. Col. Vianney Kazarama entering Goma, Democratic Republic of Congo, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)
  • M23 Rebels patrolling in Goma, DRC, November 20, 2012. (A. Malivika/VOA)

  ປະມວນພາບ ການເຂົ້າຍຶດເມືອງ Goma ຂອງພວກກະບົດ ຢູ່ຄອງໂກ

  Published November 21, 2012

  ພວກກະບົດໄດ້ເຂົ້າຄວບຄຸມເມືອງ Goma ຊຶ່ງເປັນຫົວເມືອງທີ່ສໍາຄັນ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ຕິດກັບຊາຍແດນ ຂອງຣວັນດານັ້ນ.