• Khách hàng chờ trong khu máy tính của tiệm Best Buy ở Philadelphia, Pennsylvania.
  • Người đi mua hàng vào những giờ đầu tiên của Thứ Sáu Đen tại cửa hàng Disney ở Glendale, California.
  • Bà Betsy McGonagle kiểm tra lại hóa đơn sau khi mua sắm tại cửa hàng Target ở Philadelphia, Pennsylvania.
  • Người khách đang suy tính xem nên mua TV nào tại cửa hàng Best Buy ở Franklin, Tennessee.
  • Một người khách rời cửa hàng sau khi mua chiếc TV lớn trong lúc những khách khác tiến vào cửa hàng ở Arlington, Virginia. (D. Manis/VOA)
  • Khách xếp hàng trước khu thương xá vào khuya thứ Năm, để chờ giờ mở cửa. (D. Manis/VOA)
  • Các khách hàng chờ đợi bên ngoài tiệm Best Buy ở Mayfield Heights, Ohio trước giờ mở cửa của Thứ Sáu Đen.

  Thứ Sáu Đen mở màn mùa mua sắm ở Mỹ

  Published November 23, 2012

  Hàng vạn người Mỹ đã thức khuya hôm tối thứ Năm để chờ các cửa hàng mở cửa đúng 12 giờ cho sáng Thứ Sáu Đen, một trong những ngày mua sắm đông nhất trong năm.