• Một đơn vị Thủy Quân Lục Chiến Nam Triều Tiên tham gia lễ kỷ niệm tổ chức tại Seoul.
  • Binh sĩ Nam Triều Tiên vẫy cờ trong lúc dự lễ kỷ niệm.
  • Nhóm người đào thoát từ Bắc Triều Tiên cũng tham gia lễ kỷ niệm.
  • Một phụ nữ lau nước mắt trong khi dự lễ kỷ niệm được tổ chức tại viện bảo tàng chiến tranh ở Seoul.
  • Nhiều người Nam Triều Tiên ở Seoul đốt hình lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un trong buổi tụ tập kỷ niệm hai năm xảy ra vụ pháo kích vào đảo Yeonpyeong.

  Nam Triều Tiên kỷ niệm hai năm vụ Yeonpyeong

  Published November 23, 2012

  Nam Triều Tiên đánh dấu năm thứ hai xảy ra vụ Bắc Triều Tiên pháo kích vào hòn đảo Yeonpyeong vùng biên giới gây chết người. Phổ biến ngày 23/11/2012.