• Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên chơi nhạc trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)
  • Đoàn viên thanh niên Bắc Triều Tiên ca múa trước Nhà hát lớn Bình Nhưỡng để ăn mừng vụ phóng. (AP Photo/Jon Chol Jin)
  • Người dân trên đường phố Bình Nhưỡng vui mừng trước tin vụ phóng thành công. (AP Photo/Jon Chol Jin)
  • Lãnh đạo các tôn giáo ở Nam Triều Tiên trương biểu ngữ và hô khẩu hiệu trong buổi tụ tập tố giác Bắc Triều Tiên phóng tên lửa. (AP Photo/Ahn Young-joon)
  • Tại một buổi tụ tập ở Seoul, người biểu tình Nam Triều Tiên đốt một tên lửa giả, khiến cảnh sát phải dùng bình chữa cháy dập tắt. (AP Photo/Ahn Young-joon)
  • Người biểu tình tại Seoul hô khẩu hiệu phản đối vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên.  (AP Photo/Ahn Young-joon)
  • Người Nam Triều Tiên dùng điện thoại chụp màn ảnh truyền hình đưa tin về vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên. (AP Photo/Ahn Young-joon)

  Vụ phóng tên lửa của Bắc Triều Tiên

  Published December 12, 2012

  Vụ phóng tên lửa thành công dẫn đến những màn ăn mừng tại Bắc Triều Tiên và phản đối tại Nam Triều Tiên.