• Opposition lawmakers chase away two colleagues from the parliament hall, Kyiv, Ukraine, December 12, 2012.
  • Members of parliament scuffle with colleagues at the first session of newly-elected Ukrainian parliament in Kyiv, December 12, 2012.
  • Lawmakers fight in parliament, Kyiv, Ukraine, December 12, 2012.
  • Members of the opposition party Svoboda break down a fence in front of parliament, Kyiv, Ukraine, December 12, 2012.
  • Activists from  Svoboda fight with riot police in front of parliament, Kyiv, Ukraine, December 12, 2012.

  ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ ຂອງຢູເຄຣນ ໄຂກອງປະຊຸມ ທ່າມກາງການປະທ້ວງ ແລະຕີກັນ

  Published December 13, 2012

  ສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດໃໝ່ຂອງຢູເຄຣນໄດ້ປະຊຸມກັນໃນວັນພຸດ ວັນທີ 12 ທັນວາ 2012 ຊຶ່ງເປັນວາລະປະຊຸມ ທີ່ຖືກລົບກວນ ດ້ວຍການປະທ້ວງຕ່າງໆ ແລະການຊົກຕ່ອຍກັນ.