Nhà hoạt động dân chủ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân về tới Hoa Kỳ

    Published January 31, 2013

    Việt Nam đã trả tự do và trục xuất nhà hoạt động người Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân trong hành động bất ngờ trước áp lực ngoại giao mạnh mẽ từ Hoa Kỳ.


    You May Like

    No records found for this widget:11074