• Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng, cư dân Quận Cam, California.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
 • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.

Chợ Tết ở Little Sài Gòn

Published February 07, 2013

Chợ tết ở khu Phước Lộc Thọ, Trung tâm Little Sài Gòn, miền nam California.