• Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng, cư dân Quận Cam, California.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.
  • Ảnh: Trịnh Ngọc Dũng.

  Chợ Tết ở Little Sài Gòn

  Published February 07, 2013

  Chợ tết ở khu Phước Lộc Thọ, Trung tâm Little Sài Gòn, miền nam California.