• Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.
  • Ảnh: Nguyễn Thế Long.

  Tết Quý Tỵ của người Việt ở San Jose, California

  Published February 10, 2013

  Tết năm nay người Việt tại thành phố San Jose, California tổ chức tại hai địa điểm Fairground và Vietnam Town có sự tham dự của ngưởi dân địa phương, ông thị trưởng và thành viên Hội đồng Thành phố. Nhiếp ảnh gia Nguyễn Thế Long đã chuyển cho VOA Việt ngữ một số ảnh tại hai nơi này.


  You May Like

  No records found for this widget:11074