Ðức Giáo Hoàng rời Vatican

  Published February 27, 2013


  Trong thông điệp cuối cùng, Ngài viết: "Nguyện xin các con luôn luôn hưởng sự vui mừng khi đặt Chúa Giê-su vào giữa cuộc đời các con"

  1

  Đức Giáo Hoàng xuất hiện trong một thời gian ngắn trên bao lơn nơi cư ngụ mùa hè của Ngài, ngày 28/2/2013.

  2

  Ðức Giáo Hoàng chia tay các vị hồng y tại điện Vatican trước khi đáp trực thăng và bay tới nơi nghỉ dưỡng, ngày 28/2/2013.

  3

  Một phụ nữ xúc động khi xem màn hình khổng lồ chiếu cảnh ra đi của Ðức Giáo Hoàng ở Vatican, ngày 28/2/2013.

  4

  Trực thăng đưa Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI từ Vatican đến nơi nghỉ dưỡng ở miền nam nước Ý, ngày 28/2/2013.

  5

  Giáo dân chờ đợi ở Rome để xem trực thăng đưa Ðức Giáo hoàng Benedict XVI đến nơi nghỉ dưỡng ở Castel Gandolfo, ngày 28/2/2013.

  6

  Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI vẫy chào giáo dân tại Quảng trường Thánh Pherô ở Vatican, ngày 27/2/2013.

  7

  Ðức Giáo Hoàngban phúc lành cho một em bé được đám đông đưa đến cho ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27/2/2013.

  8

  Đám đông lắng nghe Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27/2/2013.

  9

  Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI chủ trì lễ cầu nguyện và gặp gỡ giáo dân lần cuối trước khi thoái vị vào ngày 28/2/2013.

  10

  Đức Hồng y người Ðức Reinhard Marx nói chuyện với các giáo dân tại Quảng trường Thánh Phêrô chật kín, ngày 27/2/2013.

  11

  Một nữ tu chờ đợi Đức Giáo Hoàng Benedict XVI xuất hiện tại Quảng trường Thánh Phêrô ở Vatican, ngày 27/2/2013.

  12

  Các nữ tu từ Brazil chờ đợi sự xuất hiện của Đức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Quảng trường Thánh Phêrô Vatican, ngày 27/2/2013.

  13

  Hàng chữ viết bằng tiếng Pháp "Cám ơn Đức Giáo Hoàng" tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27/2/2013.

  14

  Giáo dân cầm hàng chữ tiếng Ý "Cám ơn" tại Quảng trường Thánh Phêrô, ngày 27/2/2013.