Những người giàu nhất thế giới theo Forbes

  Published March 05, 2013


  Ông Carlos Slim, người Mexico đứng đầu danh sách Forbes trong 4 năm liên tiếp.

  1

  Ông Carlos Slim, 73 tuổi, tài sản: 73 tỉ.

  2

  Bill Gates, 57 tuổi, tài sản: 67 tỉ.

  3

  Amancio Ortega, 76 tuổi. Tài sản: 57 tỉ.

  4

  Warren Buffett, 83 tuổi. Tài sản: 53,5 tỉ.

  5

  Larry Ellison, 68 tuổi. Tài sản: 43 tỉ.