Những người giàu nhất thế giới theo Forbes

Published March 05, 2013


Ông Carlos Slim, người Mexico đứng đầu danh sách Forbes trong 4 năm liên tiếp.

1

Ông Carlos Slim, 73 tuổi, tài sản: 73 tỉ.

2

Bill Gates, 57 tuổi, tài sản: 67 tỉ.

3

Amancio Ortega, 76 tuổi. Tài sản: 57 tỉ.

4

Warren Buffett, 83 tuổi. Tài sản: 53,5 tỉ.

5

Larry Ellison, 68 tuổi. Tài sản: 43 tỉ.