Trung tâm Thương mại Thế giới mới ở New York

  Published May 10, 2013


  1

  Trung tâm Thương mại Thế giới mới in bóng xuống sông Hudson, nhìn từ phía thành phố Jersey City, tiểu bang New Jersey.

  2

  Chóp màu bạc được kéo lên để dựng trên nóc Trung tâm Thương mại Thế giới mới, giúp cấu trúc này đạt chiều cao 1776 feet (541 mét). 1776 là năm người Mỹ tuyên bố độc lập tách khỏi tay người Anh.

  3

  Công nhân xây dựng tụ tập trên nóc Trung tâm Thương mại Thế giới mới để theo dõi cảnh gắn chóp, mảnh cuối cùng của tòa nhà.

  4

  Công nhân xây dựng đứng chờ cái chóp được nâng lên chỗ họ để đem gắn trên nóc.

  5

  Các nhà báo và công nhân xây dựng đứng dưới đất nhìn một trong hai phần của chóp được nâng lên đỉnh.

  6

  Một trong hai phần của chóp đang trên đường lên đỉnh.

  7

  Bản vẽ ngày 29/6/2005 mô tả toàn cảnh khu vực có Trung tâm Thương mại Thế giới mới dự kiến sẽ thành hình, nhìn từ phía càng New York.

  8

  Trung tâm Thương mại Thế giới mới cao hơn các tòa nhà trong quận Manhattan của thành phố New York. Ảnh chụp vào ngày 18/6/2012.

  9

  Trung tâm Thương mại Thế giới mới trong lúc xây cất. Ảnh chụp vào ngày 24/8/2011.

  10

  Trung tâm Thương mại Thế giới mới trong thời gian xây cất, cạnh Đài tưởng niệm và Bảo tàng của vụ 11/9. Ảnh chụp vào ngày 24/8/2011.

  11

  Trung tâm Thương mại Thế giới mới đang xây dựng. Ảnh chụp vào ngày 8/9/2009.