• ທ່ານ ອານິໄຊ ແກ້ວລາ (ທີ 2 ຈາກຊ້າຍ) ທ່ານ ອານຸສອນ ສີຣິສັກດາ (ທີ 3 ຈາກຂວາ), ແລະ ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ (ທີ 1 ຈາກຂວາ) ຖ່າຍຮູບຮ່ວມກັບຄະນະບັນລະບາຍ ແລະກໍາກັບການບັນລະຍາຍ ກ່ຽວກັບ ປະສົບການ ການພັດທະນາວົງການຮູບເງົາລາວ ທີ່ກອງປະຊຸມນາໆຊາດລາວສຶກສາຄັ້ງທີ 4.
  • ທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ ແລະທີມງານລາວນີວເວັຟຊີເນມາ ກັບທີມງານສະແດງເລື້ອງ "ຮັກນີ້ທີ່ວຽງຈັນ", ທີ່ຈະນໍາອອກສາຍໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້.
  • ອານິໄຊ ແກ້ວລາເບິ່ງການທໍາງານຂອງທີມງານຂອງບໍລິສັດ ລາວນີວເວັຟ ຊີເນມາ
  • ທ່ານອານິໄຊ ແກ້ວລາ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ຮູບເງົາດີເດັ່ນ, ຜູ້ກໍາກັບການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນ, ນັກສະແດງຊາຍທີ່ດີເດັ່ນ, ແລະການປະກອບສຽງທີ່ດີເດັ່ນ ຈາກລາງວັນຂອງການບັນເທິງນາກຄໍາລາວປະຈໍາປີ 2012, ຊຶ່ງເປັນປີທີສອງ ທີມີການມອບລາງວັນນີ້ມາ.
  • ທ່ານອານິໄຊ ແກ້ວລາ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງ ກ່າວໃນພິທີໄດ້ຮັບລາງວັນ ຮູບເງົາດີເດັ່ນ, ຜູ້ກໍາກັບການສະແດງທີ່ດີເດັ່ນ, ນັກສະແດງຊາຍທີ່ດີເດັ່ນ, ແລະການປະກອບສຽງທີ່ດີເດັ່ນ ຈາກລາງວັນຂອງ ນາກຄໍາລາວເອັນເທີເທັນເມັນ ປີ 2012, ຊຶ່ງເປັນປີທີສອງທີ່ມີ ການມອບລາງວັນນີ້
  • ທ່ານອານິໄຊ ແກ້ວລາ ຜູ້ສ້າງຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງ ທີ່ໄດ້ຮັບ 4 ລາງວັນ ຈາກລາງວັນນາກຄໍາລາວເອັນເທີເທັນເມັນ ປີ 2012, ຊຶ່ງເປັນປີທີສອງທີ່ມີ ການມອບລາງວັນນີ້
  • ພາບເລື້ອງຫລັງສ້າງການຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງ ຕອນຕົວລະຄອນເອກ (ທ້າວ ສິນ) ຈະຖືກຈັບຕົວໄປລ່າມໂສ້ ທີ່ທົ່ງນາແຫ່ງນຶ່ງ ທີ່ຢູ່ໄກຈາກບ່ອນຄົນຈະເຫັນໄດ້.
  • ການກະກຽມຖ່າຍທໍາທ່ານ ຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງທີ່ຂຽນເລື້ອງແລະເປັນຜູ້ຜະລິດ ໂດຍ ອານິໄຊ ແກ້ວລາ ແລະທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນາກຄໍາລາວເອັນເທີເທັນເມັນ ປີ 2012, 4 ລາງວັນ
  • ການກະກຽມຖ່າຍທໍາທ່ານ ຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງທີ່ຂຽນເລື້ອງແລະເປັນຜູ້ຜະລິດ ໂດຍ ອານິໂຊ ແກ້ວລາ ແລະທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນນາກຄໍາລາວເອັນເທີເທັນເມັນ ປີ 2012, 4 ລາງວັນ
  • ການກະກຽມຖ່າຍທໍາທ່ານ ຮູບເງົາເລື້ອງປາຍທາງທີ່ຂຽນເລື້ອງແລະເປັນຜູ້ຜະລິດ ໂດຍ ອານິໄຊ ແກ້ວລາ ແລະທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ ນາກຄໍາລາວເອັນເທີເທັນເມັນ ປີ 2012, 4 ລາງວັນ

  ປະມວນພາບ ກ່ຽວກັບ ການພັດທະນາ ໃນວົງການ ຮູບເງົາລາວ

  Published June 30, 2013

  ປະສົບປະການໃນການລ້າງຮູບເງົາລາວ ໂດຍທ່ານ ອານິໄຊ ແກ້ວລາ, ທ່ານ ອານຸສອນ ສີຣິສັກດາ ແລະທ່ານ ໄຊສົງຄາມ ອິນດວງຈັນທີ ຈາກນະຄອນວຽງຈັນ.