• Người biểu tình hô khẩu hiệu đòi công lý cho Trayvon Martin khi tuần hành đến Quảng trường Times từ Quảng trường Union ở thành phố New York, 14 tháng 7, 2013.
  • Người biểu hành đổ về Quảng trường Times để biểu tình phản đối việc George Zimmerman được tuyên trắng án, New York, 14 tháng 7, 2013.
  • Người biểu tình cầm bìa in hình thiếu niên Trayvon Martin trong một cuộc tuần hành ở New York, 14 tháng 7, 2013.
  • Người biểu tình đổ về Quảng trường Union ở New York, 14 tháng 7, 2013.
  • Ðám đông bắn đầu tuần hành vì Trayvon Martin ở thành phố Miami, Florida, 14 tháng 7, 2013.
  • Người biểu tình xuống đường trong một cuộc tụ tập phản đối phán quyết tha bổng George Zimmerman tại thành phố Newark, bang New Jersey, 14 tháng 7, 2013.
  • Một người nằm ra đường biểu tình trong khi một đám đông tụ tập tại một giao lộ ở Newark, New Jersey, 14 tháng 7, 2013.
  • Người biểu tình ở Quảng trường Times, New York, với bìa cắt hình thiếu niên Trayvon Martin.
  • Ông Syed Shamsuzzaman giận dữ sau khi nghe phán quyết vô tội trong phiên xử George Zimmerman, 13 tháng 7, 2013, ở Sanford, Florida.
  • George Zimmerman được trả tự do ngày 13 tháng 7 sau khi được tuyên không có tội trong vụ nổ súng năm 2012 bắn chết thiếu niên Trayvon Martin ở Sanford, Florida.
  • Biểu tình đòi công lý cho Trayvon Martin.

  Biểu tình sau phán quyết tha bổng George Zimmerman

  Published July 15, 2013