• Tổng thống Mỹ Barack Obama trong cuộc gặp Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang tại Phòng Bầu dục của Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.
  • Tổng thống Obama và Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang tại Tòa Bạch Ốc, ngày 25/72/013.
  • Tổng thống Barack Obama bắt tay Chủ tịch nước Trương Tấn Sang của Việt Nam trong cuộc họp tại Phòng Bầu dục ở Tòa Bạch Ốc, ngày 25/7/2013.
  • Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang vẫy chào tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 24/7/2013.
  • Ngoại trưởng M John Kerry giới thiệu Chủ tịch Trương Tấn Sang của Việt Nam với Đại diện Thương mại Hoa KMike Froman (phải) tại Bộ ngoại giao, ngày 24/7/2013.
  • Ngoại trưởng Hoa KJohn Kerry lắng nghe Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang phát biểu trong bữa tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 24/7/2013.
  • Ngoại trưởng Mỹ John Kerry Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sang trong buổi tiệc trưa tại Bộ Ngoại giao ở Washington, ngày 24/7/2013.

  Chủ tịch nước Việt Nam hội kiến Tổng thống Obama tại Tòa Bạch Ốc

  Published July 26, 2013


  You May Like

  No records found for this widget:11074