Suriyadan so'nggi suratlar

  Published August 24, 2013


  5

  Dayr al-Zo'r

  6

  Dayr al-Zo'r

  7

  Damashq

  11

  Damashq

  12

  Dayr al-Zo'r

  15

  Damashq