Suriyadan so'nggi suratlar

Published August 24, 2013


5

Dayr al-Zo'r

6

Dayr al-Zo'r

7

Damashq

11

Damashq

12

Dayr al-Zo'r

15

Damashq