• Cô đơn (Ảnh độc giả Bao Nguyen, Seattle, Washington)
  • Bóng hồ (Ảnh độc giả Bao Nguyen, Seattle, Washington)
  • Mùa lá thay áo (Ảnh độc giả Bao Nguyen, Lake Washington, Seattle, Washington)
  • Làng quê Việt Nam (Ảnh độc giả VOA)
  • Hoàng hôn làng quê Việt Nam (Ảnh độc giả Nguyễn Đức Giang)

  Khi thiên nhiên cất lời

  Published November 22, 2013

  Ảnh do độc giả VOA gửi