აშშ-ის მთავრობის დახურვა, 1 ოქტომბერი, 2013

    Published October 01, 2013