དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་གོ་རྟོགས།i
X
June 13, 2014 5:27 PM
དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་དྲ་རྒྱ་དང་ལས་གཞི་དབུ་འབྱེད་བྱས་པའི་ཐད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།

དབུ་མའི་ལམ་གྱི་སྲིད་ཇུས་དང་གོ་རྟོགས།

Published June 14, 2014

དབུས་བོད་མིའི་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་དབུ་མའི་ལམ་གྱི་གོ་རྟོགས་སྤེལ་བའི་དྲ་རྒྱ་དང་ལས་གཞི་དབུ་འབྱེད་བྱས་པའི་ཐད། ཕྱི་དྲིལ་ལས་ཁུངས་ཀྱི་དྲུང་ཆེ་དངོས་གྲུབ་རྡོ་རྗེ་ལགས་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་ཡོད།


This forum has been closed.
Comments
     
There are no comments in this forum. Be first and add one