စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
  X
  February 28, 2014 10:50 PM
  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း MSF နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရက ရပ္ဆုိင္းလိုက္တာနဲ႔ တုံ႔ျပန္ခ်က္သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

  Published March 01, 2014

  ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္း MSF နယ္စည္းမထား ဆရာ၀န္မ်ားအဖြဲ႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းေတြကို အစိုးရက ရပ္ဆုိင္းလိုက္တာနဲ႔ တုံ႔ျပန္ခ်က္သတင္းေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။


  This forum has been closed.
  Comments
       
  There are no comments in this forum. Be first and add one