དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། བསྟན་འཛིན་བཀྲས་ཁང་།i
|| 0:00:00
...    
 
X
October 22, 2012 3:53 PM
བསྟན་འཛིན་བཀྲས་ཁང་ལགས་ནི་ཧར་ཝརྜ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཚོང་དོན་རིག་པའི་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་རྗེས་འབེན་བཟོ་ཚོང་ཁང་ནང་སློབ་སྟོན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་མཐོ་རིམ་ལས་གནས་དེ་བཞག་སྟེ་དེང་སྐབས་བོད་ནང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་མ་གཅིག་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།

དྲ་བརྙན་གླེང་མོལ། བསྟན་འཛིན་བཀྲས་ཁང་།

Published October 22, 2012

བསྟན་འཛིན་བཀྲས་ཁང་ལགས་ནི་ཧར་ཝརྜ་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཚོང་དོན་རིག་པའི་སློབ་གཉེར་མཐར་སོན་རྗེས་འབེན་བཟོ་ཚོང་ཁང་ནང་སློབ་སྟོན་པའི་ཕྱག་ལས་གནང་ཡོད་པ་དང་། ཁོང་གིས་མཐོ་རིམ་ལས་གནས་དེ་བཞག་སྟེ་དེང་སྐབས་བོད་ནང་རོགས་སྐྱོར་གྱི་ལས་དོན་གཉེར་མཁན་མ་གཅིག་ཐེབས་རྩ་ཁང་ནང་ཕྱག་ལས་གནང་བཞིན་ཡོད་པ་རེད།