Bầu cử Mỹ: Vai trò của lá phiếu Cử Tri Đoàni
  X
  October 29, 2012 2:51 PM
  Mặc dù hàng triệu người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 11, lá phiếu của họ không trực tiếp đưa một trong hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc. Video sau đây cho thấy trong thực tế, quyết định lựa chọn tổng thống Mỹ là do một nhóm gọi là “cử tri đoàn” thực hiện.

  Bầu cử Mỹ: Vai trò của lá phiếu Cử Tri Đoàn

  Published October 29, 2012

  Mặc dù hàng triệu người Mỹ sẽ đi bầu tổng thống vào ngày 6 tháng 11, lá phiếu của họ không trực tiếp đưa một trong hai ứng cử viên vào Tòa Bạch Ốc. Video sau đây cho thấy trong thực tế, quyết định lựa chọn tổng thống Mỹ là do một nhóm gọi là “cử tri đoàn” thực hiện.


  You May Like

  No records found for this widget:11074