ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 30, 2012 9:47 PM
  ျမန္မာအစုိးရရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႔မွာ အဂၤါေန႔က စတင္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြင္းမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတခု ျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရႏုိင္မယ့္ အေျခခံက်တဲ့ ကိစၥေတြကုိ အဓိကဦးစားေပး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ကုိ ဦးေဆာင္လာတဲ့ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာခဲ့သလုိ၊ KIO ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးတဲ့ အဆင့္အထိ ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။

  ျမန္မာအစိုးရနဲ႔ KIO ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲ

  Published October 31, 2012

  ျမန္မာအစုိးရရဲ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကုိယ္စားလွယ္အဖဲြ႔နဲ႔ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးအဖဲြ႔ (KIO) ကိုယ္စားလွယ္ေတြ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႔မွာ အဂၤါေန႔က စတင္ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပဲြ အတြင္းမွာေတာ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ေျခလွမ္းတခု ျဖစ္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရးရႏုိင္မယ့္ အေျခခံက်တဲ့ ကိစၥေတြကုိ အဓိကဦးစားေပး ေဆြးေႏြးဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ျမန္မာကုိယ္စားလွယ္ အဖဲြ႔ကုိ ဦးေဆာင္လာတဲ့ သမၼတရံုးဝန္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း က ေျပာခဲ့သလုိ၊ KIO ဖက္ကလည္း ႏုိင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးတဲ့ အဆင့္အထိ ျဖစ္လာေစဖုိ႔ ရည္ရြယ္ထားတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ့တာပါ။