ေဒၚမာမာေအး အႏုပညာဘ၀i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 30, 2012 10:16 PM
  အခုတခါေတာ့ ႏုိင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ ေဒၚမာမာေအး ရဲ႔ ဘ၀တေစ့တေစာင္း ကုိ တင္ျပေပးပါဦးမယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္ရင္း သူယုံၾကည္ရာ အႏုပညာ ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့တာေတြကုိ ေဒၚမာမာေအး ကုိယ္တုိင္ ေျပာျပထားတာကုိ ႐ႈစားႏုိင္ၾကပါၿပီ။

  ေဒၚမာမာေအး အႏုပညာဘ၀

  Published October 31, 2012

  အခုတခါေတာ့ ႏုိင္ငံေက်ာ္ အႏုပညာရွင္ ေဒၚမာမာေအး ရဲ႔ ဘ၀တေစ့တေစာင္း ကုိ တင္ျပေပးပါဦးမယ္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွာ ေနထုိင္ရင္း သူယုံၾကည္ရာ အႏုပညာ ဘ၀ကုိ ျဖတ္သန္းခဲ့တာေတြကုိ ေဒၚမာမာေအး ကုိယ္တုိင္ ေျပာျပထားတာကုိ ႐ႈစားႏုိင္ၾကပါၿပီ။