ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  October 30, 2012 10:33 PM
  ေအာက္တိုုဘာလ ၃၁ ရက္၊ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြ ကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  ဗုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္း

  Published October 31, 2012

  ေအာက္တိုုဘာလ ၃၁ ရက္၊ဗုုဒၶဟူးေန႔ ျမန္မာႏိုုင္ငံဆိုုင္ရာသတင္းေတြ ကိုု စုုစည္းတင္ဆက္ထားပါတယ္။