Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùngi
  X
  October 31, 2012 7:17 PM
  Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .

  Hai ứng viên trong tuần vận động tranh cử cuối cùng

  Published November 01, 2012

  Mặc dù nhiều buổi vận động đã bị hủy vì bão Sandy, song báo The Hill nói rằng cơn bão này đã tạo điều kiện để mỗi ứng cử viên tiếp tục vận động tranh cử với chủ điểm mới .


  You May Like

  No records found for this widget:11074