Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%i
  X
  November 02, 2012 6:49 PM
  Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.

  Cách biệt trong tỉ lệ ủng hộ hai ứng viên là 0.1%

  Published November 03, 2012

  Chỉ còn 4 ngày nữa là đến ngày bầu cử và báo The Washington Post nhận định, cuộc đua đến chiếc ghế tổng thống năm nay cũng sít sao chẳng kém gì những cuộc đua trong lịch sử gần đây.


  You May Like

  No records found for this widget:11074