စေနေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  November 03, 2012 12:18 AM
  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေငြေၾကးအကူအညီေတြ ေပးေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့သတင္းနဲ႔ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ထိုင္းအစိုးရက Tablet ကြန္ျပဴတာေတြ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈုႏုိင္ပါတယ္။

  စေနေန႔ ျမန္မာတီဗီြသတင္း

  Published November 03, 2012

  ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ ကမာၻ႔ဘဏ္က ေငြေၾကးအကူအညီေတြ ေပးေတာ့မယ္ ဆိုတဲ့သတင္းနဲ႔ ထိုင္းေရာက္ ျမန္မာေက်ာင္းသားေတြအတြက္ ထိုင္းအစိုးရက Tablet ကြန္ျပဴတာေတြ ေပးအပ္ခဲ့တဲ့ သတင္းေတြကို ၾကည့္႐ႈုႏုိင္ပါတယ္။