បទ​ពិសោធន៍​ការ​បោះឆ្នោត​លើក​ដំបូង​នៅ​ស.រ.អា.​ខុសពី​នៅកម្ពុជាi
|| 0:00:00
...    
 
X
VOA Khmer
November 06, 2012 10:26 PM
នៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១២​នេះ  ​អ្នក​នាង​​លី ​ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ​បាន​ចូល​រួម​បោះឆ្នោត​ជា​លើក​ដំបូង​ ហើយ​​អ្នក​នាង​នឹង​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​អ្នកនាង​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​នេះ​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។

បទ​ពិសោធន៍​ការ​បោះឆ្នោត​លើក​ដំបូង​នៅ​ស.រ.អា.​ខុសពី​នៅកម្ពុជា

VOA Khmer

Published November 07, 2012

នៅ​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​ជ្រើសរើស​ប្រធានាធិបតី​សហ​រដ្ឋ​អាមេរិក​ឆ្នាំ​២០១២​នេះ  ​អ្នក​នាង​​លី ​ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ​បាន​ចូល​រួម​បោះឆ្នោត​ជា​លើក​ដំបូង​ ហើយ​​អ្នក​នាង​នឹង​បង្ហាញ​អំពី​ការ​ចូល​រួម​របស់​អ្នកនាង​ក្នុង​ការ​បោះឆ្នោត​នេះ​ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន។