លោក​​អូបាម៉ា​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធានាធិបតី​បួនឆ្នាំទៀត​ (ភាគ១)i
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  VOA Khmer
  November 09, 2012 1:47 PM
  ប្រធានាធិបតី​សរអា​បារ៉ាក់​អូបាម៉ា​បាន​សន្យាថា ​នឹង​ធ្វើការ​ឲ្យ​មាន​លទ្ធផល​ល្អ​បំផុត​ ក្រោយ​ពីលោក​បាន​ឈ្នះ​លោក ​Mitt Romney​ ធ្វើជា​ប្រធានាធិបតី​បួនឆ្នាំ​ទៀត។​ លោក​ប៉ូច រាសី​សន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ប្រាក់ សម្ផស្ស​នៃ​ទូរទស្សន ​CNC អំពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោតនេះ។

  លោក​​អូបាម៉ា​ជាប់​ឆ្នោត​ជា​ប្រធានាធិបតី​បួនឆ្នាំទៀត​ (ភាគ១)

  VOA Khmer

  Published November 09, 2012

  ប្រធានាធិបតី​សរអា​បារ៉ាក់​អូបាម៉ា​បាន​សន្យាថា ​នឹង​ធ្វើការ​ឲ្យ​មាន​លទ្ធផល​ល្អ​បំផុត​ ក្រោយ​ពីលោក​បាន​ឈ្នះ​លោក ​Mitt Romney​ ធ្វើជា​ប្រធានាធិបតី​បួនឆ្នាំ​ទៀត។​ លោក​ប៉ូច រាសី​សន្ទនា​ជាមួយ​លោក​ប្រាក់ សម្ផស្ស​នៃ​ទូរទស្សន ​CNC អំពី​លទ្ធផល​នៃ​ការ​បោះឆ្នោតនេះ។


  You May Like

  No records found for this widget:10040