កត្តា​ចម្បង​ពីរ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​លោក​ អូបាម៉ា​ មាន​ជ័យជំនះi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  វីអូអេ​​ ខ្មែរ​
  November 09, 2012 7:58 PM
  លោក​ប្រធានាធិបតី​ Barack​ Obama​ បាន​ឈ្នះ​ឆ្នោត​សម្រាប់​អាណត្តិ​ទីពីរ​ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ដ៏​កៀក​គ្នា​មួយ​ជា​មួយ​លោក​ Mitt​ Romney​ គូ​ប្រជែង​របស់​លោក​នៃ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ។​ សេចក្តី​សង្ឃឹម​ច្រើន​​ចំពោះ​ការ​លូតលាស់​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ចំនួន​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ដែល​បាន​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​ចំនួន​ច្រើន​ ជា​កត្តា​ធំ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​លោក​ Obama​ បាន​ទទួល​ជ័យជំនះ។​ លោក​ Chris​ Simkins​ នៃ​វីអូអេ​ រាយការណ៍​ពិស្តារ។

  កត្តា​ចម្បង​ពីរ​បាន​ជំរុញ​ឲ្យ​លោក​ អូបាម៉ា​ មាន​ជ័យជំនះ

  វីអូអេ​​ ខ្មែរ​

  Published November 10, 2012

  លោក​ប្រធានាធិបតី​ Barack​ Obama​ បាន​ឈ្នះ​ឆ្នោត​សម្រាប់​អាណត្តិ​ទីពីរ​ នៅ​ក្នុង​ការ​ប្រកួត​ដ៏​កៀក​គ្នា​មួយ​ជា​មួយ​លោក​ Mitt​ Romney​ គូ​ប្រជែង​របស់​លោក​នៃ​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ។​ សេចក្តី​សង្ឃឹម​ច្រើន​​ចំពោះ​ការ​លូតលាស់​សេដ្ឋកិច្ច​ និង​ចំនួន​សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ​ដែល​បាន​ចេញ​ទៅ​បោះ​ឆ្នោត​ដោយ​ចំនួន​ច្រើន​ ជា​កត្តា​ធំ​ដែល​ជួយ​ឲ្យ​លោក​ Obama​ បាន​ទទួល​ជ័យជំនះ។​ លោក​ Chris​ Simkins​ នៃ​វីអូអេ​ រាយការណ៍​ពិស្តារ។


  You May Like

  No records found for this widget:10040