អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​សម្រាល​ការព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​តម្លៃ​ស្បៀង​អាហារi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  November 12, 2012 1:39 PM
  នាយក​អង្គការ​ស្បៀង​អាហារ និង​កសិកម្ម​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ថ្លែង​ថា មិន​គួរ​មាន​ការភ័យ​ខ្លាច​អំពី​តម្លៃ​ខ្ពស់​នៃ​ស្បៀង​អាហារ​ឡើយ។ នេះ​ជា​ពាក្យ​សម្តី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ធូរ​ចិត្ត នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​ស្បៀង​អាហារ​ឡើង​ខ្ពស់ និង​មាន​ការរីង​ស្ងួត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ផលិត​អាហារ​សំខាន់​នៃ​សាកលលោក។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ លោក​អ៊ូ ធួក​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ថា កសិករ​នៅ​អង់គ្លេស រុស្ស៊ី និង​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​ពិភពលោក​កំពុង​ខិតខំ​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​សកលលោក ក្នុង​ការផ្គត់ផ្គង់​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ។

  អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​សម្រាល​ការព្រួយ​បារម្ភ​អំពី​តម្លៃ​ស្បៀង​អាហារ

  Published November 12, 2012

  នាយក​អង្គការ​ស្បៀង​អាហារ និង​កសិកម្ម​នៃ​អង្គការ​សហ​ប្រជាជាតិ​ថ្លែង​ថា មិន​គួរ​មាន​ការភ័យ​ខ្លាច​អំពី​តម្លៃ​ខ្ពស់​នៃ​ស្បៀង​អាហារ​ឡើយ។ នេះ​ជា​ពាក្យ​សម្តី​ដែល​ធ្វើ​ឲ្យ​ធូរ​ចិត្ត នៅ​ពេល​ដែល​តម្លៃ​ស្បៀង​អាហារ​ឡើង​ខ្ពស់ និង​មាន​ការរីង​ស្ងួត​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ផលិត​អាហារ​សំខាន់​នៃ​សាកលលោក។ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីនតោន​ លោក​អ៊ូ ធួក​នៃ​វីអូអេ​រាយការណ៍​ថា កសិករ​នៅ​អង់គ្លេស រុស្ស៊ី និង​ប្រទេស​ដទៃ​ទៀត​ក្នុង​ពិភពលោក​កំពុង​ខិតខំ​បំពេញ​សេចក្តី​ត្រូវការ​របស់​សកលលោក ក្នុង​ការផ្គត់ផ្គង់​គ្រាប់​ធញ្ញជាតិ។