VOA60 Thế Giới 19/11/2012i
  X
  November 19, 2012 8:26 PM
  Israel đánh bom tòa nhà nơi truyền thông quốc tế và Ả Rập cư ngụ. Bộ Trưởng Ngoại Giao các nước EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời trong cuộc tranh chấp Israel-Palestine. Phản đối vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 5 người, những người biểu tình tấn công nhà cửa và cửa tiệm của người sắc tộc Somali ở Nairobi. Ông Barack Obama trở thành vị Tổng Thống Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Ðiện. Vườn thú Belgrade có thêm cư dân mới: một con tê giác con.

  VOA60 Thế Giới 19/11/2012

  Published November 20, 2012

  Israel đánh bom tòa nhà nơi truyền thông quốc tế và Ả Rập cư ngụ. Bộ Trưởng Ngoại Giao các nước EU kêu gọi một cuộc ngưng bắn tức thời trong cuộc tranh chấp Israel-Palestine. Phản đối vụ đánh bom đã giết chết ít nhất 5 người, những người biểu tình tấn công nhà cửa và cửa tiệm của người sắc tộc Somali ở Nairobi. Ông Barack Obama trở thành vị Tổng Thống Mỹ đầu tiên tới thăm Miến Ðiện. Vườn thú Belgrade có thêm cư dân mới: một con tê giác con.