កិច្ចប្រជុំ​អំពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​ Doha ​នៅ​ចុង​ខែ​នេះi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  VOA Khmer
  November 22, 2012 1:13 PM
  នៅពេល​តំណាង​ទាំងអស់​មកពី​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ជួបគ្នា​នៅ​ក្រុង ​Doha​ ប្រទេស​Qata ​នៅ​ចុងខែ​នេះ​ ពួកគេ​ត្រូវ​ប្រញាប់​ប្រញាល់​កំណត់​ប្រធាន​បទ​គឺ​ការ​ប្រែប្រួស​អាកាស​ធាតុ។​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ​ ពួកអ្នក​ជំនាញ​គ្មាន​សង្ឃឹម​ច្រើន​ពី​ជំនួប​នេះ​ទេ។ ​អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​របស់​ VOA ​Al Pressin ​រាយ​ការណ៍​ពី​ទីក្រុង​ឡុង ​ហើយ​លោក​ជឹង ប៉ូជីន​សរសេរ​សម្រួល​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។

  កិច្ចប្រជុំ​អំពី​ការ​ប្រែប្រួល​អាកាស​ធាតុ​ធ្វើ​នៅ​ក្រុង​ Doha ​នៅ​ចុង​ខែ​នេះ

  VOA Khmer

  Published November 22, 2012

  នៅពេល​តំណាង​ទាំងអស់​មកពី​ជុំវិញ​ពិភព​លោក​ជួបគ្នា​នៅ​ក្រុង ​Doha​ ប្រទេស​Qata ​នៅ​ចុងខែ​នេះ​ ពួកគេ​ត្រូវ​ប្រញាប់​ប្រញាល់​កំណត់​ប្រធាន​បទ​គឺ​ការ​ប្រែប្រួស​អាកាស​ធាតុ។​ទោះជា​យ៉ាងណា​ក៏ដោយ​ ពួកអ្នក​ជំនាញ​គ្មាន​សង្ឃឹម​ច្រើន​ពី​ជំនួប​នេះ​ទេ។ ​អ្នក​ឆ្លើយឆ្លង​ព័ត៌មាន​របស់​ VOA ​Al Pressin ​រាយ​ការណ៍​ពី​ទីក្រុង​ឡុង ​ហើយ​លោក​ជឹង ប៉ូជីន​សរសេរ​សម្រួល​ជា​ភាសា​ខ្មែរ។