នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំៗ សង្កត់​ឲ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិកi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 04, 2012 11:08 PM
  ក្នុង​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​នេះ សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​សាធារណរដ្ឋ​បាន​ទទួល​បរាជ័យ ក្នុង​ការជៀសវាង​មិន​ឲ្យ​អ្វី​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​«មហន្តរាយ​សារពើពន្ធ» អាច​ចូល​ជា​ធរមាន​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា​ខាង​មុខ។ លោក Michael Bowman​ រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ​ពី​វិមាន​សភា​អាមេរិក ហើយ​នាង​លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។

  នាយក​ប្រតិបត្តិ​នៃ​ពាណិជ្ជកម្ម​ធំៗ សង្កត់​ឲ្យ​មាន​ដំណោះស្រាយ​សម្រាប់​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក

  Published December 05, 2012

  ក្នុង​ពេល​មួយ​ឆ្នាំ​កន្លង​ទៅ​នេះ សមាជិក​គណបក្ស​ប្រជាធិបតេយ្យ និង​សាធារណរដ្ឋ​បាន​ទទួល​បរាជ័យ ក្នុង​ការជៀសវាង​មិន​ឲ្យ​អ្វី​ដែល​គេ​ហៅ​ថា​«មហន្តរាយ​សារពើពន្ធ» អាច​ចូល​ជា​ធរមាន​បាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​១ ខែ​មករា​ខាង​មុខ។ លោក Michael Bowman​ រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ​ពី​វិមាន​សភា​អាមេរិក ហើយ​នាង​លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃ​វីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែ​សម្រួល។