ဘာလင္ၿမိဳ႕လမ္းေတြက နံရံေဆးေရးအႏုပညာi
|| 0:00:00
...
 
🔇
X
December 06, 2012
ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ေတြ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာလင္လမ္းၾကားေတြထဲက လက္ရာေျမာက္ Graffiti အႏုပညာေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလက္ရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဘာလင္ၿမိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ေတြ႔ရလာတဲ့ အႏုပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ စိတ္ကူးေတြကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာလက္ရာအျဖစ္ အဲဒီမွာပဲ ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလင္က Graffiti နဲ႔ လမ္းမထက္က ပန္းခ်ီလက္ရာေတြကို အေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနရဲက သတင္းေဆာင္းပါးကို အေျခခံၿပီး ကိုေက်ာ္သိခၤက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။

ဘာလင္ၿမိဳ႕လမ္းေတြက နံရံေဆးေရးအႏုပညာ

Published December 07, 2012

ကမၻာလွည့္ ခရီးသည္ေတြ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ ဂ်ာမဏီႏိုင္ငံ ဘာလင္ၿမိဳ႕ထဲ လမ္းေလွ်ာက္လည္ပတ္ျခင္းအားျဖင့္ ဘာလင္လမ္းၾကားေတြထဲက လက္ရာေျမာက္ Graffiti အႏုပညာေတြကို ၾကည့္ရႈေလ့လာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလက္ရာေတြကို ၾကည့္ၿပီး ဘာလင္ၿမိဳ႕နဲ႔ပတ္သက္လို႔ ကိုယ္ေတြ႔ရလာတဲ့ အႏုပညာဆိုင္ရာ ဗဟုသုတေတြနဲ႔ စိတ္ကူးေတြကိုလည္း ကိုယ္ပိုင္အႏုပညာလက္ရာအျဖစ္ အဲဒီမွာပဲ ဖန္တီးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလင္က Graffiti နဲ႔ လမ္းမထက္က ပန္းခ်ီလက္ရာေတြကို အေၾကာင္း ေအပီ သတင္းဌာနရဲက သတင္းေဆာင္းပါးကို အေျခခံၿပီး ကိုေက်ာ္သိခၤက တင္ဆက္ေပးပါမယ္။