Anh ngữ đặc biệt: Farm Meals (VOA)i
  X
  December 06, 2012 9:40 PM
  Luyện nghe tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt: Farm Meals (VOA)

  Published December 07, 2012

  Luyện nghe tiếng Anh qua video: Chương trình học tiếng Anh của VOA: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.