ျပန္လည္ႏိုးထလာတဲ့ ထိုင္း IT လုပ္ငန္းi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 07, 2012 8:50 PM
  ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေရႀကီးမႈေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္္ငန္းေတြ ထိခုိက္ရတဲ့အထဲမွာ သတင္းနဲ႔ နည္းပညာ က႑လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခုအခါမွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြ တေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းလာမယ့္ အလားအလာေကာင္း တခ်ဳိ႔လည္း ေတြ႔ျမင္လာၾကရတာပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႔ IT လုပ္ငန္း ျပန္လည္ ႏုိးထလာတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ေတာ့ မသိဂၤၤ ီထိုက္ကတင္ျပေပးထားပါတယ္။

  ျပန္လည္ႏိုးထလာတဲ့ ထိုင္း IT လုပ္ငန္း

  Published December 08, 2012

  ထုိင္းႏုိင္ငံမွာ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ထဲ ႀကံဳခဲ့ရတဲ့ ေရႀကီးမႈေတြေၾကာင့္ စီးပြားေရး လုပ္္ငန္းေတြ ထိခုိက္ရတဲ့အထဲမွာ သတင္းနဲ႔ နည္းပညာ က႑လည္း ပါ၀င္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့လည္း အခုအခါမွာေတာ့ ဒီလုပ္ငန္းေတြ တေက်ာ့ျပန္ အားေကာင္းလာမယ့္ အလားအလာေကာင္း တခ်ဳိ႔လည္း ေတြ႔ျမင္လာၾကရတာပါ။ ထုိင္းႏုိင္ငံရဲ႔ IT လုပ္ငန္း ျပန္လည္ ႏုိးထလာတဲ့ အေျခအေနေတြကုိ ေတာ့ မသိဂၤၤ ီထိုက္ကတင္ျပေပးထားပါတယ္။