ការតតាំង​គ្នា​អំពី​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល​របស់​អាមេរិក ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​សាធារណៈi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 10, 2012 10:59 PM
  រដ្ឋបាល​លោក​ អូបាម៉ា​ និង​សមាជិក​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ត​ថ្លៃ​គ្នា​ជា​សាធារណៈ​អំពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​បំណុល ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ដំឡើង​ពន្ធ និង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​ចំណាយ​ដ៏​ច្រើន​លើសលប់​ជា​ស្វ័យប្រវត្ត​ ដែល​ត្រូវ​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១​ ខែ​មករា។ លោក Michael Bowman រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីងតោន ហើយ​នាង​លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃវីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។

  ការតតាំង​គ្នា​អំពី​បញ្ហា​ប្រាក់​បំណុល​របស់​អាមេរិក ត្រូវ​បាន​ធ្វើ​ឡើង​ជា​សាធារណៈ

  Published December 11, 2012

  រដ្ឋបាល​លោក​ អូបាម៉ា​ និង​សមាជិក​គណបក្ស​សាធារណរដ្ឋ​ កំពុង​ធ្វើ​ការ​ត​ថ្លៃ​គ្នា​ជា​សាធារណៈ​អំពី​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​បំណុល ដើម្បី​ជៀសវាង​ការ​ដំឡើង​ពន្ធ និង​ការ​កាត់​បន្ថយ​ប្រាក់​ចំណាយ​ដ៏​ច្រើន​លើសលប់​ជា​ស្វ័យប្រវត្ត​ ដែល​ត្រូវ​ចូល​ជា​ធរមាន​នៅ​ថ្ងៃ​ទី​ ១​ ខែ​មករា។ លោក Michael Bowman រាយការណ៍​ព័ត៌មាន​នេះ ពី​រដ្ឋធានី​វ៉ាស៊ីងតោន ហើយ​នាង​លី ម៉ូរីវ៉ាន់​នៃវីអូអេ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។