10 დეკემბერი, 2012: რუსეთისა და საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივაi
  X
  December 11, 2012 8:32 PM
  რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივა

  10 დეკემბერი, 2012: რუსეთისა და საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივა

  Published December 12, 2012

  რუსეთ-საქართველოს მოლაპარაკებების პერსპექტივა