ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 12, 2012 10:15 PM
  ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။

  ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ား

  Published December 13, 2012

  ဒီဇင္ဘာလ ၁၃ ရက္၊ ၾကာသပေတးေန႔ ျမန္မာတီဗြီသတင္းမ်ားကို စုစည္းတင္ျပထားပါတယ္။