ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ໃນທົ່ວໂລກi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2012 5:26 PM
  ດັດຊະນີຄໍຣັບຊັ່ນປີ 2012 ຂອງຂອງອົງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດ ບັງຫຼວງ Transparency International ຈັດລໍາດັບ 176 ປະເທດ ຈາກຄະແນນ 0 ໄປຫາ 100 ຊຶ່ງຄະແນນສູນ ໝາຍເຖິງມີການຄໍຣັບຊັ່ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ​ໃນ​ນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມ ໂຮມທັງກໍາປູເຈຍ ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ ໃນ​ລະດັບປານກາງ ໄປຫາ ສູງທີ່​ສຸດ.

  ມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ ຢ່າງແຜ່ຫລາຍ ໃນທົ່ວໂລກ

  Published December 14, 2012

  ດັດຊະນີຄໍຣັບຊັ່ນປີ 2012 ຂອງຂອງອົງການຕໍ່ຕ້ານການສໍ້ລາດ ບັງຫຼວງ Transparency International ຈັດລໍາດັບ 176 ປະເທດ ຈາກຄະແນນ 0 ໄປຫາ 100 ຊຶ່ງຄະແນນສູນ ໝາຍເຖິງມີການຄໍຣັບຊັ່ນ ຫຼາຍທີ່ສຸດ. ​ໃນ​ນັ້ນ ຫຼາຍກວ່າສອງສ່ວນສາມ ໂຮມທັງກໍາປູເຈຍ ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ມີ​ການ​ສໍ້​ລາດ​ບັງ​ຫລວງ​ ໃນ​ລະດັບປານກາງ ໄປຫາ ສູງທີ່​ສຸດ.