အာဆီယံ အိႏၵိယ ကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲi
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 13, 2012 9:17 PM
  အေရွ ့ေတာင္အာရွအသင္း အာဆီယံနဲ ့ အိႏၵိယနိုင္ငံတို ့ ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အာဆီယံ ကားေမာင္းျပဳိင္ပြဲ၀င္ေတြ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့ ျမိဳ ့ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒီကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲ အိႏၵိယ မွာ ခရီးစဥ္အဆံုးမသတ္မွီ ျမန္မာနိုင္ငံျမိဳ ့ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေႏြးေထြးစြာ ျကိုဆိုခဲ့ျကပါတယ္။ ဒီအေျကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္ကတင္ဆက္ထားပါတယ္။

  အာဆီယံ အိႏၵိယ ကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲ

  Published December 14, 2012

  အေရွ ့ေတာင္အာရွအသင္း အာဆီယံနဲ ့ အိႏၵိယနိုင္ငံတို ့ ပူးေပါင္းျပီး က်င္းပတဲ့ ၂၀၁၂ ခုနွစ္ အာဆီယံ ကားေမာင္းျပဳိင္ပြဲ၀င္ေတြ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္ေန ့မွာ ျမန္မာနိုင္ငံရဲ ့ ျမိဳ ့ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္ကိုေရာက္ရွိလာပါတယ္။ ဒီကားေမာင္းျပိဳင္ပြဲ အိႏၵိယ မွာ ခရီးစဥ္အဆံုးမသတ္မွီ ျမန္မာနိုင္ငံျမိဳ ့ေတာ္ ေနျပည္ေတာ္မွာ ေႏြးေထြးစြာ ျကိုဆိုခဲ့ျကပါတယ္။ ဒီအေျကာင္း ကိုေအာင္ေအာင္ကတင္ဆက္ထားပါတယ္။