Hai phần ba các chính phủ đầy dẫy tham nhũngi
  X
  December 14, 2012 1:50 AM
  Bất bình vì tham nhũng hay vì lãnh đạo làm việc không hiệu quả đã làm dấy lên những cuộc biểu tình đông đảo và thậm chí lật đổ một số chính phủ. Tuy nhiên một cuộc thăm dò trên toàn thế giới cho thấy dù có phản đối kịch liệt và có thay đổi, vấn đề tham nhũng bám rễ lâu nay vẫn không biến mất. Video sau đây nói qua về phúc trình mới đây của tổ chức Minh bạch Quốc tế.

  Hai phần ba các chính phủ đầy dẫy tham nhũng

  Published December 14, 2012

  Bất bình vì tham nhũng hay vì lãnh đạo làm việc không hiệu quả đã làm dấy lên những cuộc biểu tình đông đảo và thậm chí lật đổ một số chính phủ. Tuy nhiên một cuộc thăm dò trên toàn thế giới cho thấy dù có phản đối kịch liệt và có thay đổi, vấn đề tham nhũng bám rễ lâu nay vẫn không biến mất. Video sau đây nói qua về phúc trình mới đây của tổ chức Minh bạch Quốc tế.


  You May Like

  No records found for this widget:11074