កាណូត​ដែល​មាន​តាំង​ភ្លើង​ពណ៌ បង្ហាញ​អំពី​ពិធី​បុណ្យ​ឈប់​សម្រាក​ប្រកប​ដោយ​ការច្នៃ​ប្រឌិតi
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 21, 2012 8:04 PM
  នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់ បាន​ឈរ​តម្រៀប​គ្នា​នៅ​កំពង់ផែ​ក្នុង​ក្រុង​ Annapolis ដែល​ជា​ក្រុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មួយ​នៅ​រដ្ឋ​Maryland ដើម្បី​មើល​ការដង្ហែ​កាណូត​ដែល​មាន​តែង​ភ្លើង​ពណ៌​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត។ ការដង្ហែ​កាណូត​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ជា​ប្រពៃណី​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ឈប់​សម្រាក​នៅ​រដូវ​រងា។ អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​វីអូអេ អ្នកស្រី​ដេបូរ៉ា ប្លុក (Deborah Block) រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋម៉ារីលែនដ៍​ (Maryland) ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។

  កាណូត​ដែល​មាន​តាំង​ភ្លើង​ពណ៌ បង្ហាញ​អំពី​ពិធី​បុណ្យ​ឈប់​សម្រាក​ប្រកប​ដោយ​ការច្នៃ​ប្រឌិត

  Published December 22, 2012

  នា​ពេល​ថ្មីៗ​នេះ មនុស្ស​រាប់​ពាន់​នាក់ បាន​ឈរ​តម្រៀប​គ្នា​នៅ​កំពង់ផែ​ក្នុង​ក្រុង​ Annapolis ដែល​ជា​ក្រុង​ប្រវត្តិសាស្រ្ត​មួយ​នៅ​រដ្ឋ​Maryland ដើម្បី​មើល​ការដង្ហែ​កាណូត​ដែល​មាន​តែង​ភ្លើង​ពណ៌​យ៉ាង​ស្រស់​ស្អាត។ ការដង្ហែ​កាណូត​នេះ ធ្វើ​ឡើង​ជា​ប្រពៃណី​ក្នុង​ពិធី​បុណ្យ​ឈប់​សម្រាក​នៅ​រដូវ​រងា។ អ្នក​យក​ព័ត៌មាន​របស់​វីអូអេ អ្នកស្រី​ដេបូរ៉ា ប្លុក (Deborah Block) រាយការណ៍​ពី​រដ្ឋម៉ារីលែនដ៍​ (Maryland) ហើយ​នាង​ លី ម៉ូរីវ៉ាន់ ជូន​សេចក្តី​ប្រែសម្រួល។