ခရစၥမတ္ သီခ်င္းလက္ေဆာင္i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 25, 2012 3:25 PM
  မီမီ၀င္းေဖ

  ခရစၥမတ္ သီခ်င္းလက္ေဆာင္

  Published December 25, 2012

  မီမီ၀င္းေဖ