ཊི་སི་ཝི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ།i
  || 0:00:00
  ...    
   
  X
  December 26, 2012 3:42 PM
  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་ཞིག་དང་། འདས་པའི་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ལ་ཊི་སི་ཝི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྲི་ཚོ་མང་པོར་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་པ་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཊི་སི་ཝིའི་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྗེ་རྗེ་ལགས་དང་ བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཊི་སི་ཝིའི་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་སྐྱིད།ལགས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

  ཊི་སི་ཝི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེ།

  Published December 26, 2012

  ཐེངས་འདིའི་ལས་རིམ་ལ་བཀའ་ཟུར་རྗེ་བཙུན་པདྨ་མཆོག་ལ་བཅར་འདྲི་ཞུས་པའི་བརྙན་འཕྲིན་ཚན་པ་ཞིག་དང་། འདས་པའི་དུས་རབས་ཕྱེད་ཀ་ལྷག་ལ་ཊི་སི་ཝི་བོད་ཕྲུག་ཁྱིམ་སྡེས་གཞིས་བྱེས་གཉིས་ཀྱི་བོད་ཕྲུག་ཁྲི་ཚོ་མང་པོར་སློབ་སྦྱོང་སོགས་ཀྱི་གོ་སྐབས་བསྐྲུན་པ་སོགས་ལ་བགྲོ་གླེང་བྱེད་རྒྱུ་ཡིན། དེ་རིང་གི་བགྲོ་གླེང་ལས་རིམ་ལ་རྒྱལ་ས་ཝ་ཤིང་ཊོན་ནས་ཊི་སི་ཝིའི་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ལྷུན་གྲུབ་རྗེ་རྗེ་ལགས་དང་ བོད་ནས་ཕེབས་པའི་ཊི་སི་ཝིའི་སློབ་ཕྲུག་ཟུར་པ་ཚེ་རིང་སྐྱིད།ལགས་མཉམ་ཞུགས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།