ျမန္မာသတင္း ( ၁၂၊ ၂၇၊ ၂၀၁၂)i
  || 0:00:00
  ...  
   
  X
  December 26, 2012 9:29 PM
  ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တုိက္တြန္းသြားတာ၊ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့ Air Bagan ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေၾကာင္း တင္ဆက္ထားပါတယ္။

  ျမန္မာသတင္း ( ၁၂၊ ၂၇၊ ၂၀၁၂)

  Published December 27, 2012

  ျမန္မာနိုင္ငံမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္နဲ႔ သန္႔ရွင္းတဲ့ အစိုးရျဖစ္ေအာင္ ဝိုင္းၿပီးေဆာင္ရြက္ၾကဖုိ႔ သမၼတဦးသိန္းစိန္က တုိက္တြန္းသြားတာ၊ ပ်က္က်ခဲ့တဲ့ Air Bagan ေလယာဥ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအေၾကာင္း တင္ဆက္ထားပါတယ္။