Anh ngữ đặc biệt: Thanksgiving (VOA)i
  X
  December 27, 2012 10:30 PM
  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.

  Anh ngữ đặc biệt: Thanksgiving (VOA)

  Published December 28, 2012

  Luyện nghe nói tiếng Anh qua video: Special English Agriculture Report. Xin hãy vào http://www.youtube.com/VietSpecialEnglish để xem các bài kế tiếp.